ประวัติวัด

ประวัติโดยย่อ

วัดวิจิตราราม(ใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


      วัดวิจิตราราม เดิมตั้งอยู่ หมู่ ๕ ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑๙/๑๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

      เริ่มก่อตั้งวัดโดยมี นายกลิ่น นางพัว พลายเพลิด และนายพวง นางหลี พลายเพลิด พร้อมด้วยญาติพี่น้องได้มองเห็นว่าในบริเวณหมู่บ้านนี้ ห่างไกลจากวัดอื่น ๆ ไม่มีวัดที่จะได้บำเพ็ญบุญใกล้ ๆ และนิมนต์พระมาอยู่จำพรรษา เริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดพิจิตราราม แต่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดใหม่ เพราะเป็นวัดที่สร้างใหม่และบริเวณที่สร้างวัดเป็นทุ่งนา ยังไม่มีชาวบ้านมาอยู่อาศัยและได้รับประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๐๙ โดยมีนามว่า วัดวิจิตราราม ซึ่งมีความหมายว่า วัดอันงดงาม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๗ มีพระพุทธรูปพระประทานในอุโบสถ ชื่อพระปญญฺนาควโรดม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปรางค์มารวิชัย และมีพระพุทธรูปหน้าตักขนาด ๒๙ นิ้ว ปรางค์มารวิชัย โดยเป็นพระพุทธรูปอยู่มาตั้งแต่แรกเริ่มสร้างวัด ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อทองดำ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่นับถือของชาวบ้านและประชาชนในจังหวัดพิจิตร เมื่อชาวบ้านมีเรื่องทุกข์ใจก็จะมากราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อ และมีการบนบานสิ่งของต่าง ๆ ก็จะประสบความสำเร็จทุกครั้ง